Nota Legal

Als efectes de l’art. 5 L.O.P.D. us informem que, les dades de caràcter personal que vosaltres faciliteu en el formulari d’inscripció, s’incorporaran a un fitxer automatitzat, el propietari i responsable del qual és “LA LLUNA DE CAN CASTELLAR, S.L.” i que aquestes dades seran tractades per aquesta entitat estrictament per a la finalitat assenyalada, d’acord amb la legislació vigent, de forma totalment confidencial segons les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. Igualment, us informem que podeu, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades.